Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
10
Bijlage
objectiefcombinaties .............................................284
De CMOS-sensor reinigen  ...................................291
Het GPS-toestel gebruiken  ..................................294
Foutberichten  .......................................................297
Problemen oplossen  ............................................300
Belangrijkste Specificaties  ...................................303
Index  ....................................................................311
GARANTIEBEPALINGEN ....................................318
K-30_OPM_DUT.book  Page 275  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM