Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
26
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
 
Live Weergave
Live Weergave wordt getoond als de U/i knop ingedrukt wordt. U kunt tijdens 
het maken van opnamen de compositie op het scherm controleren. 
(Alle items worden hier voor uitlegdoeleinden weergegeven. In werkelijkheid kan 
er iets anders worden weergegeven.) In werkelijkheid kan er iets anders worden 
weergegeven.)
* Indicator 11 wordt alleen getoond als de optionele GPS op de camera 
aangesloten en in werking is. (p.294)
* Indicator 15 wordt als het Elektronisch Niveau geactiveerd is, getoond. (p.234)
* Indicator 17 wordt wit weergegeven. Hij wordt groen als het onderwerp is 
scherpgesteld en rood als het onderwerp niet is scherpgesteld. Hij wordt niet 
weergegeven als de scherpstelstand ingesteld is op \. (p.73) 
* Bij indicator 25 worden er meerdere gezichtsdetectieframes getoond indien 
[Contrast-AF] ingesteld is op [Gezichtsherkenning]. Een hoofd 
gezichtsdetectieframe wordt geel, en de andere frames wit, weergegeven. 
001/999
001/999
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[9999]
[9999]
+1.7
EV
+1.7
EV
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[9999]
[9999]
±0EV
±0EV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18
24
10
17
14
15
16
19 20 21
23
25
22
11
12
13
1
Opnamestand (p.91)
2
GPS-positiebepaling status
3
Transportstand (p.82)
4
5
Aangepaste opname (p.173)
6
HDR-opname (p.167)/Digitaal 
Filter (p.178)
7
8
Lichtmeting bij automatische 
belichting (p.108)
9
Shake Reduction (p.129)/
Horizontale Correctie (p.130)/ 
Film SR (p.144)
10
Batterijniveau (p.53)
11
GPS-positiebepaling status
12
Temperatuurwaarschuwing
13
14
Aantal opnamen tijdens Interval 
Opnamen of Meervoudige 
Belichting
15
Elektr. waterpas
16
Intervalopname (p.137)/
Dubbelopnamen (p.140)
17
AF-kader
18 |
 knopgids
19
Belichtingsgeheugen (p.107)
20
Sluitertijd
21
Diafragmawaarde
22
LW-staafgrafiek
23
Gevoeligheid (p.98)
24
Aantal opslaanbare foto's/
videoopnametijd
25
Gezichtsherkenningskader
K-30_OPM_DUT.book  Page 26  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM