Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
27
• Het beeld dat in Live weergave kan afwijken van de uiteindelijke opname als 
de lichtomstandigheden afwijken van normaal (te veel of te weinig licht). 
• Het beeld kan tijdens Live weergave flikkeren indien er tijdens de opname 
wijzigingen in de lichtbron optreden. U kunt het flikkeren verminderen door 
het instellen van de vermogensfrequentie via [Flikkerreductie] in het 
[R Instellen 2] menu in te stellen op wat in uw regio gebruikt wordt. 
• Als de stand van de camera tijdens Live weergave snel wordt gewijzigd, 
wordt het beeld wellicht niet met de juiste helderheid weergegeven. 
Wacht dan tot het beeld stabiliseert, voordat u een opname maakt. 
• Onder omstandigheden met weinig licht kan er ruis ontstaan in het beeld van 
de Live weergave. 
• Hoe hoger de gevoeligheidswaarde, des te meer ruis en kleurinstabiliteit kan 
er optreden in het monitorbeeld en/of de gemaakte opname. 
• Als u gedurende langere tijd opnamen maakt, neemt de temperatuur in de 
camera toe, met opnamen van mindere kwaliteit als gevolg. We raden u aan 
om de camera uit te schakelen als u geen opnamen maakt. Laat de camera 
afkoelen tussen opnamen met een lange belichtingstijd en video-opnamen 
om te voorkomen dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. 
• Live Weergave kan tot maximaal 5 minuten getoond worden. Druk op de U/i 
knop om Live Weergave opnieuw te starten als deze na 5 minuten uitgegaan is.
• Als de interne temperatuur van de camera te hoog wordt, wordt l 
(temperatuurwaarschuwing) getoond en wordt de Live Weergave misschien 
niet getoond. Stop in dit geval de opnamen of gebruik de zoeker. 
U kunt de weergave-instellingen van de Live Weergave wijzigen in [Live 
weergave] van het [A Opnamemodus 4] menu. (p.120)
K-30_OPM_DUT.book  Page 27  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM