Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
289
Bi
jla
ge
10
De sluiter kan ontspannen worden, zelfs wanneer de diafragmaring van 
het D FA-, FA-, F- of A-objectief niet op de positie s staat of wanneer 
er een objectief zonder positie s aangesloten is. 
Selecteer [Activeren] in [23. Diafragmaring 
gebruiken] van het [A Pers.instelling 4] 
menu.
 
De volgende beperkingen zijn afhankelijk van het gebruikte objectief 
van toepassing. 
De diaframaring gebruiken
Gebruikt objectief
Opnamestand
Beperking
D FA, FA, F, A, M (alleen 
objectief of met 
accessoires met 
automatisch diafragma 
zoals tussenringenset K)
c
Het diafragma blijft open ongeacht 
de positie van de diafragmaring. 
De sluitertijd wordt gewijzigd op basis 
van de diafragmaopening, maar er 
kan een belichtingsfout optreden. 
Bij de diafragma-indicatie verschijnt 
[F--]. 
D FA, FA, F, A, M, S 
(met accessoires met 
automatisch diafragma 
zoals tussenringenset K)
c
Er kunnen opnamen worden 
gemaakt met een gespecificeerde 
diafragmawaarde maar een afwijking 
in de belichting is mogelijk. Bij de 
diafragma-indicatie verschijnt [F--]. 
Handmatig 
diafragmaobjectief zoals 
een reflexobjectief (alleen 
objectieven)
c
FA, F SOFT 85mm, 
FA SOFT 28mm
(alleen objectief)
c
Er kunnen opnamen worden 
gemaakt met een opgegeven 
diafragmawaarde in het handmatige 
diafragmabereik. Bij de diafragma-
indicatie verschijnt [F--]. 
De belichting kan met Optisch 
Voorbeeld gecontroleerd worden. 
MENU
OK
23.
23.
1
1
2
2
Annul.
Annul.
OK
OK
Opname maken mogelijk
Opname maken mogelijk
bij andere stand dan "A"
bij andere stand dan "A"
voor diafragmaring
voor diafragmaring
Diafragmaring gebruiken
Diafragmaring gebruiken
Deactiveren
Deactiveren
Activeren
Activeren
K-30_OPM_DUT.book  Page 289  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM