Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
291
Bi
jla
ge
10
De CMOS-sensor reinigen
Als de CMOS-sensor vuil of stoffig wordt, kunnen er in bepaalde situaties 
schaduwen in het beeld optreden, bijvoorbeeld als opnamen worden 
gemaakt tegen een witte achtergrond. Dit duidt erop dat de CMOS-sensor 
moet worden gereinigd.
Door de CMOS-sensor te schudden, wordt opgehoopt stof van de sensor 
verwijderd. 
1
Selecteer [Sensor stofvrij maken] in het menu [R Instellen 3] 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Sensor stofvrij maken] verschijnt.
2
Druk op de 4 knop. 
De functie Sensor stofvrij wordt 
geactiveerd voor het schudden 
van de CMOS-sensor. 
Als u de camera zo wilt instellen dat bij in- 
en uitschakeling van de camera altijd 
de stofverwijderingsfunctie wordt 
geactiveerd, stelt u [Bij inschakelen] 
en [Bij uitschakelen] in op O. 
Als de stofverwijderingsprocedure 
is voltooid, wordt het menu [R Instellen 3] 
weer geactiveerd.
Stof verwijderen door de CMOS-sensor 
te schudden (Stof verwijderen)
MENU
OK
Sensor stofvrij maken
Sensor stofvrij maken
Sensor stofvrij maken
Sensor stofvrij maken
Bij inschakelen
Bij inschakelen
Bij uitschakelen
Bij uitschakelen
Starten
Starten
K-30_OPM_DUT.book  Page 291  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM