Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
292
Bijlage
10
Klap de spiegel omhoog en open de sluiter als u de CMOS-sensor reinigt 
met een blaaskwastje.
Neem contact op met het servicecentrum van PENTAX voor professionele 
reiniging van de CMOS-sensor omdat de CMOS-sensor een precisie-
onderdeel is. Er zijn kosten verbonden aan het reinigen.
1
Zet de camera uit en verwijder het objectief.
2
Zet de camera aan.
3
Selecteer [Sensor reinigen] in het menu [R Instellen 3] en druk 
op de vierwegbesturing (5).
Het scherm [Sensor reinigen] verschijnt.
Stof verwijderen met een blaaskwastje
• Het lampje van de zelfontspanner knippert tijdens het schoonmaken van 
de sensor.
• Deze camera kan enig vibratiegeluid veroorzaken bij het schoonmaken 
van de CMOS-sensor. Dit is geen defect.
• U kunt de optionele sensorschoonmaakset gebruiken voor het reinigen 
van de CMOS-sensor.
• Gebruik nooit een spuitbus of blazer met borstel. Deze kunnen krassen op de 
CMOS-sensor veroorzaken. Veeg tevens de CMOS-sensor ook niet schoon 
met een doek.
• Maak de sensor niet schoon als de functiekiezer is ingesteld op p.
• Om te voorkomen dat vuil en stof zich ophoopt op de CMOS-sensor, moet u 
de dop van de cameravatting op de camera houden als u geen objectief heeft 
aangesloten.
• Wanneer de batterijen weinig stroom bevatten, verschijnt [Onvoldoende 
batterijvermogen om Sensor te reinigen] op de monitor.
• Het dient aanbeveling om bij het reinigen van de sensor gebruik te maken 
van de optionele netvoedingsadapter kit. Als u de netvoedingsadapter kit niet 
gebruikt, plaats dan een batterij met voldoende capaciteit. Als de 
batterijcapaciteit te laag wordt tijdens het reinigen, klinkt er een 
waarschuwingssignaal. Onderbreek in dat geval het schoonmaken 
onmiddellijk.
• Kom niet met de punt van het blaasbalgje binnen het gebied van 
de objectiefvatting. Als de camera wordt uitgeschakeld, kan hierdoor 
de sluiter, de CMOS-sensor en de spiegel beschadigd raken.
K-30_OPM_DUT.book  Page 292  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM