Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
294
Bijlage
10
Het GPS-toestel gebruiken
De volgende functies zijn beschikbaar als het optionele GPS-toestel 
O-GPS1 aan de camera bevestigd is. 
Elektronisch kompas
Geeft de geografische 
breedte, lengte en 
hoogte van de huidige 
locatie, objectiefrichting 
en UTC (Coordinated 
Universal Time) weer in 
standbymodus. 
Sterrenvolger
Traceert en maakt opnamen van hemellichamen. 
Hemellichten kunnen vastgelegd worden als 
afzonderlijke punten, zelfs bij het maken van opnamen 
met een lange belichtingsinstelling, door de beweging 
van het in de camera ingebouwde shake reduction 
toestel te vergelijken met de beweging van de 
hemellichamen. (p.295)
GPS-tijdsync.
Past de camera-instellingen voor de datum en tijd 
automatisch aan de hand van de verkregen informatie 
van GPS-satellieten.
• Bekijk de handleiding van de GPS voor meer informatie over hoe de GPS 
te bevestigen en informatie over de functies.
• Druk voor het weergeven van het elektronische kompas twee keer op de 
M
 knop, in standbystand, en selecteer [Elektronisch kompas] in het 
scherm standbystand weergaveselectie. (p.29)
“Eenvoudige Navigatie” kan niet met deze camera gebruikt worden.
N   36°45.410'
N   36°45.410'
W140°02.000'
W140°02.000'
10:00:00
10:00:00
89m
89m
06/06/2012
06/06/2012
K-30_OPM_DUT.book  Page 294  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM