Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
295
Bi
jla
ge
10
1
Selecteer [GPS] in het [A Opnamemodus 4] menu, en druk op 
de vierwegbesturing (5). 
Het [GPS] scherm wordt weergegeven.
2
Selecteer [Sterrenvolger], en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
Het [Sterrenvolger] scherm wordt 
weergegeven.
3
Selecteer [Actie in B-modus], druk 
op de vierwegbesturing (5) voor 
het selecteren van V, en druk op 
de 4 knop.
De ASTROTRACER functie wordt 
geactiveerd bij het maken van opnamen 
in de stand p.
Voor het instellen van [Belichtingstijd], 
selecteert u eerst het pictogram AAN voor 
[Getimede belichting] in het 
ASTROTRACER submenu.
4
Druk driemaal op de 3 knop. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
5
Zet de functiekiezer op p. 
Opnamen maken van hemellichamen 
(ASTROTRACER)
MENU
GPS
GPS
Sterrenvolger
Sterrenvolger
Kalibratie
Kalibratie
GPS-tijdsync.
GPS-tijdsync.
Tijd positiebepaling
Tijd positiebepaling
1min
1min
B
B
MENU
MENU
OK
Schakelt Sterrenvolger in
Schakelt Sterrenvolger in
in Bulb-modus om sterrensporen
in Bulb-modus om sterrensporen
te elimineren tijdens
te elimineren tijdens
getimede belichtingen 's nachts
getimede belichtingen 's nachts
Actie in B-modus
Actie in B-modus
Annul.
Annul.
OK
OK
Sterrenvolger
Sterrenvolger
K-30_OPM_DUT.book  Page 295  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM