Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
296
Bijlage
10
6
Druk de ontspanknop helemaal in. 
Er wordt gestart met de opname. 
7
Druk de ontspanknop opnieuw helemaal in.
De belichting eindigt.
Als [Getimede belichting] geactiveerd is, stopt het maken van opnamen 
automatisch nadat de ingestelde [Belichtingstijd] verstreken is. 
• Als u niet wilt dat de indicatoren op het GPS-toestel inschakelen bij het 
maken van opnamen met de functie ASTROTRACER, kunt u dit uitschakelen 
door het pictogram UIT te selecteren voor [LED-indicators GPS] in Stap 3. 
• Kijk in de handleiding van het GPS-toestel voor meer informatie over 
ASTROTRACER. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 296  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM