Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
1
Aan de gebruikers van deze camera
• Gebruik of bewaar deze camera niet in de buurt van apparatuur die krachtige 
magnetische velden of straling genereert. Krachtige statische ontladingen of 
magnetische velden door bv. radiozenders kunnen de werking van de monitor storen, 
opgeslagen gegevens beschadigen, of gevolgen hebben voor de elektronica in de 
camera en een goed functioneren verstoren. 
• Het paneel met vloeibare kristallen voor de monitor is gemaakt met behulp van 
extreem hogeprecisietechnologie. Hoewel het percentage werkende pixels 99,99% of 
hoger is, dient u er rekening mee te houden dat 0,01% of minder van de pixels niet 
oplicht of juist wel oplicht wanneer dat niet zou moeten. Dit heeft echter geen effect 
op het opgenomen beeld. 
• De illustraties en het weergavescherm van de monitor in deze handleiding kunnen 
afwijken van die van het feitelijke product. 
• In deze handleiding worden SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en 
SDXC-geheugenkaarten verder SD-geheugenkaarten genoemd. 
• In deze handleiding wordt de algemene term “computer(s)” gebruikt voor zowel 
Windows-pc’s als Macintosh-computers.
• In de camera kan gebruik worden gemaakt van de batterij D-LI109 of de optionele 
batterijhouder D-BH109 met vier AA-batterijen. In deze handleiding wordt hierna 
met de term “batterij” zowel de D-LI109 als de D-BH109 bedoeld.
Behalve hierboven heeft de term “batterij(en)” betrekking op batterijtypes die voor 
deze camera en accessoires worden gebruikt.
We hebben de grootst mogelijke aandacht besteed aan de veiligheid van deze 
camera. Bij gebruik van deze camera vragen we om uw speciale aandacht voor 
zaken die zijn aangeduid met de volgende symbolen.
 
 Waarschuwing
• Probeer de camera niet uit elkaar te halen of te veranderen. De camera bevat 
onderdelen die onder hoogspanning staan, waardoor er gevaar voor elektrische 
schokken bestaat. 
Voor een veilig gebruik van de camera
Waarschuwing
Dit symbool geeft aan dat het niet in acht nemen van 
deze waarschuwing ernstig persoonlijk letsel kan 
veroorzaken. 
Pas op
Dit symbool geeft aan dat het niet in acht nemen van 
deze waarschuwing minder ernstig tot gemiddeld 
persoonlijk letsel of materiële schade kan 
veroorzaken. 
Over de camera
K-30_OPM_DUT.book  Page 1  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM