Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
299
Bi
jla
ge
10
Er kunnen geen nieuwe 
beelden worden geselecteerd
U kunt niet meer selecteren dan het maximum 
aantal opnamen voor Selecteren & Verwijderen 
Er kan geen opname worden 
bewerkt
Er zijn geen opnamen die kunnen worden 
verwerkt met gebruik van de functie Digitale Filter 
(p.212) of RAW-ontwikkeling (p.221). 
Deze opname kan niet 
worden verwerkt
Wordt weergegeven als u de functie Formaat 
wijzigen (p.210), Uitsnijden (p.211), Digitaal filter 
(p.212) of RAW-ontwikkeling (p.221) probeert uit 
te voeren voor opnamen die zijn gemaakt met 
andere camera’s, of als u probeert de functie 
Formaat wijzigen of Uitsnijden te gebruiken voor 
opnamen met een minimale bestandsgrootte.
De camera heeft geen 
opname gemaakt
Het is niet gelukt een indexafdruk te maken. 
Deze functie is in deze modus 
niet beschikbaar
U probeert een functie in te stellen die niet 
beschikbaar is in de standen n, H of C. 
Camera oververhit. 
Live weergave tijdelijk uit om 
elektronica te beschermen
Live weergave kan niet worden gebruikt omdat 
de temperatuur in de camera te hoog is. Probeer 
Live weergave opnieuw in te schakelen als de 
camera is afgekoeld.
De camera wordt 
uitgeschakeld om 
oververhitting te voorkomen
De camera schakelt uit omdat de interne 
temperatuur te hoog is. Laat de camera 
uitgeschakeld en geef hem voldoende tijd om af 
te koelen. Zet hem na een tijdje terug aan. 
Foutberichten
Beschrijving
K-30_OPM_DUT.book  Page 299  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM