Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
300
Bijlage
10
Problemen oplossen
De camera kan, in zeldzame gevallen, niet werken vanwege statische 
elektriciteit. Dit kunt u oplossen door de batterij te verwijderen en opnieuw 
te plaatsen. Er is geen reparatie nodig als na deze handelingen de camera 
weer correct werkt. 
We adviseren u te controleren of u het probleem aan de hand van de 
volgende tabel kunt oplossen voordat u contact opneemt met een 
servicecentrum. 
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De camera schakelt 
niet in
De batterij is niet 
geplaatst
Controleer of een batterij 
is aangebracht. 
De batterij is niet op 
de juiste wijze 
geplaatst
Controleer de batterijrichting. 
Plaats de batterij volgens 
de +/- symbolen. (p.51, p.52)
De batterij is bijna 
leeg
Vervang de batterij door een 
opgeladen batterij of gebruik de 
optionele netvoedingsadapterset. 
De sluiter kan niet 
worden ontspannen
De ingebouwde 
flitser wordt 
opgeladen
E
 knippert tijdens het opladen van 
de ingebouwde flitser. Wacht tot 
het opladen is voltooid. 
Er is geen vrije 
ruimte op de SD-
geheugenkaart.
Plaats een SD-geheugenkaart 
met voldoende vrije ruimte of 
verwijder overbodige opnamen. 
Opnemen
Wacht tot opslaan gereed is. 
De diafragmaring 
van het objectief is 
op een andere 
positiie ingesteld 
dan s
Stel de diafragmaring van het 
objectief in op de positie s 
of selecteer [Activeren] in [23. 
Diafragmaring gebruiken] van 
het menu [A Pers.instelling 4]. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 300  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM