Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
301
Bi
jla
ge
10
De autofocus werkt 
niet
Er kan moeilijk 
worden 
scherpgesteld op 
het onderwerp
De autofocus kan niet goed 
scherpstellen op onderwerpen 
met een laag contrast (de lucht, 
witte muren), donkere kleuren, 
ingewikkelde patronen, 
onderwerpen die snel bewegen 
of landschappen die door 
een raam of netpatroon worden 
gefotografeerd. Stel scherp op 
een ander onderwerp op dezelfde 
afstand, richt vervolgens op 
het onderwerp en druk de 
ontspanknop helemaal in. 
Gebruik anders de handmatige 
scherpstelling. (p.122)
De autofocus werkt 
niet
Het onderwerp 
bevindt zich niet in 
het AF-veld
Plaats het onderwerp in het AF-
veld op de monitor. Valt het 
onderwerp buiten het AF-veld, 
richt de camera dan op het 
onderwerp, stel scherp en 
vergrendel de scherpstelling, 
kader het beeld uit en druk 
de ontspanknop helemaal in.
Het onderwerp 
is te dichtbij
Neem meer afstand tot het 
onderwerp en maak een opname.
Scherpstelstand is 
ingesteld op \
Stel de functiekiezer in op l 
of A. (p.113)
Het functie 
Belichtingsgeheugen 
werkt niet
p
 stand wordt 
ingesteld
AE Lock is niet beschikbaar 
in de stand p.
De ingebouwde flitser 
gaat niet af
Wanneer de flitser is 
ingesteld op C of 
C, gaat de flitser 
niet af als het 
onderwerp licht is
Stelt de flitserstand in 
op E (Flitser aan) of F (Flitser 
aan + Anti Rode Ogen). (p.74)
K
, d, A, Z, 
y
, U, n, of E 
van de stand H 
worden ingesteld
Selecteer een andere 
opnamestand dan de hier links 
weergegeven opnamestanden. 
Probleem
Oorzaak
Oplossing
K-30_OPM_DUT.book  Page 301  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM