Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
302
Bijlage
10
Het 
powerzoomsysteem 
werkt niet.
De camera heeft 
geen 
powerzoomfunctie
Zoom handmatig.
De USB-aansluiting 
met een computer 
werkt niet naar 
behoren
De stand voor de 
USB-aansluiting is 
ingesteld op [PTP]
Stel [USB-aansluiting] in op 
[MSC] in [Interface-opties] van het 
[R Instellen 2] menu. (p.256)
Shake Reduction 
werkt niet
De functie Shake 
Reduction is 
uitgeschakeld
Schakel de functie Shake 
Reduction in. (p.129)
De 
brandpuntafstand is 
niet ingesteld
Stel in het scherm [Invoer 
brandpuntsafstand] de 
brandpuntsafstand in als u een 
objectief gebruikt dat niet 
automatisch objectiefinformatie 
kan doorgeven. (p.287)
De sluitertijd is bij 
het uitzoomen of het 
maken van 
nachtopnamen te 
traag, zodat de 
functie Shake 
Reduction niet 
effectief is
Schakel de functie Shake 
Reduction uit en gebruik een 
statief. 
Het onderwerp is te 
dichtbij
Beweeg weg van het onderwerp 
of schakel de functie Shake 
Reduction uit en gebruik een 
statief. 
Probleem
Oorzaak
Oplossing
K-30_OPM_DUT.book  Page 302  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM