Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
29
 
Display opname-info
Als u op de M knop drukt terwijl het bedieningspaneel wordt weergegeven, 
kunt u het type informatie selecteren dat in standbymodus weergegeven wordt 
voor opnamen met de zoeker. Gebruik de vierwegbesturing (2345) om een 
weergavetype te kiezen, en druk op de 4 knop.
• Als er op het bedieningspaneel 1 minuut geen bedieningshandeling heeft 
plaatsgevonden, keert de camera terug naar standbymodus.
• U kunt de weergavekleur van het statusscherm en bedieningspaneel 
wijzigen. Instellen in [LCD-display] van het [R Instellen 1] menu. (p.234)
Schermaanduiding
Weergegeven informatie
Statusscherm
De instellingen voor het maken van opnamen met de 
zoeker weergeven. (p.25)
Elektr. waterpas
Hiermee wordt de 
camerahoek getoond. 
Een staafgrafiek die 
de horizontale camerahoek 
weergeeft, verschijnt aan 
de onderkant van het scherm, 
en een staafgrafiek die 
de verticale camerahoek 
weergeeft, verschijnt aan de 
rechterkant van het scherm. 
Beide uiteinden en het midden 
van de staafgrafieken 
knipperen in het rood als de 
camerahoek niet vastgesteld 
kan worden. 
Druk om terug te keren naar 
het statusscherm de 
ontspanknop half in.
Voorbeeld: 1,5° naar 
links 
gekanteld 
(geel)
Verticaal 
niveau 
(groen)
Weergave uit
Er wordt niets op het scherm getoond.
Elektronisch kompas
De huidige geografische breedte, lengte, hoogte, 
richting en UTC (Gecoördineerde Universele Tijd) 
worden weergegeven. Druk de ontspanknop half in, of 
schakel de camera uit en weer in om terug te keren naar 
het statusscherm.
Enkel beschikbaar als de optionele GPS-unit bevestigd 
is op de camera en aan staat. (p.294)
Het selectiescherm wordt niet getoond als de functiekiezer is ingesteld op C.
K-30_OPM_DUT.book  Page 29  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM