Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
318
Bijlage
10
GARANTIEBEPALINGEN
Alle PENTAX-camera’s die via de erkende kanalen door de officiële 
importeur zijn ingevoerd en via de erkende handel worden gekocht, zijn 
tegen materiaal- en/of fabricagefouten gegarandeerd voor een tijdsduur 
van twaalf maanden na aankoopdatum. Tijdens die periode worden 
onderhoud en reparaties kosteloos uitgevoerd, op voorwaarde dat de 
apparatuur niet beschadigd is door vallen of stoten, ruwe behandeling, 
inwerking van zand of vloeistoffen, corrosie van batterijen of door 
chemische inwerking, gebruik in strijd met de bedieningsvoorschriften, 
of wijzigingen aangebracht door een niet-erkende reparateur. De fabrikant 
of zijn officiële vertegenwoordiger is niet aansprakelijk voor enige 
reparatie of verandering waarvoor geen schriftelijke toestemming is 
verleend en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
vertraging en gederfd gebruik voortvloeiend uit indirecte schade van welke 
aard dan ook, of deze nu veroorzaakt wordt door ondeugdelijk materiaal, 
slecht vakmanschap of enige andere oorzaak. Uitdrukkelijk wordt gesteld 
dat de verantwoordelijkheid van de fabrikant of zijn officiële 
vertegenwoordiger onder alle omstandigheden beperkt blijft tot het 
vervangen van onderdelen als hierboven beschreven. Kosten 
voortvloeiend uit reparaties die niet door een officieel PENTAX-
servicecentrum zijn uitgevoerd, worden niet vergoed.
Handelwijze tijdens de garantieperiode
Een PENTAX-apparaat dat defect raakt gedurende de garantieperiode 
van 12 maanden, moet worden geretourneerd aan de handelaar waar het 
toestel is gekocht, of aan de fabrikant. Als in uw land geen 
vertegenwoordiger van de fabrikant gevestigd is, zendt u het apparaat 
naar de fabriek met een internationale antwoordcoupon voor de kosten 
van de retourzending. In dit geval zal het vrij lang duren voordat het 
apparaat aan u kan worden geretourneerd, als gevolg van de 
ingewikkelde douaneformaliteiten. Wanneer de garantie op het apparaat 
nog van kracht is, zal de reparatie kosteloos worden uitgevoerd en zullen 
de onderdelen gratis worden vervangen, waarna het apparaat aan u wordt 
teruggezonden. Indien de garantie verlopen is, wordt het normale 
reparatietarief in rekening gebracht. De verzendkosten zijn voor rekening 
van de eigenaar. Indien uw PENTAX gekocht is in een ander land dan 
waarin u tijdens de garantieperiode de reparatie wilt laten verrichten, 
kunnen de normale kosten in rekening worden gebracht door de 
vertegenwoordigers van de fabrikant in dat land. Indien u uw PENTAX 
K-30_OPM_DUT.book  Page 318  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM