Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
319
Bi
10
in dat geval aan de fabriek terugzendt, wordt de reparatie desalniettemin 
uitgevoerd volgens de garantiebepalingen. De verzend- en 
inklaringskosten zijn echter altijd voor rekening van de eigenaar. 
Om de aankoopdatum indien nodig te kunnen bewijzen, dient u het 
garantiebewijs en de aankoopnota van uw camera gedurende ten minste 
één jaar te bewaren. Voordat u uw camera voor reparatie opstuurt, dient 
u zich ervan te vergewissen dat u de zending inderdaad heeft 
geadresseerd aan de fabrikant. Vraag altijd eerst een prijsopgave. Pas 
nadat u zich hiermee akkoord hebt verklaard, geeft u het servicecentrum 
toestemming de reparatie uit te voeren.
• Deze garantiebepalingen zijn niet van invloed op de wettelijke rechten 
van de klant.
• De plaatselijke garantiebepalingen van PENTAX-distributeurs in 
sommige landen kunnen afwijken van deze garantiebepalingen. 
Wij adviseren u daarom kennis te nemen van de garantiekaart die u 
hebt ontvangen bij uw product ten tijde van de aankoop, of contact op 
te nemen met de PENTAX-distributeur in uw land voor meer informatie 
en voor een kopie van de garantiebepalingen.
Het CE-keurmerk is een keurmerk voor conformiteit met 
richtlijnen van de Europese Unie.
K-30_OPM_DUT.book  Page 319  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM