Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
31
De hier geselecteerde schermweergave wordt weergegeven de volgende 
keer dat de opnamemodus van de camera ingeschakeld wordt. 
RGB-
histogramweergave
De opname en RGB histogram worden getoond. (p.34)
Niet beschikbaar tijdens het afspelen van video's.
Geen infoweergave
Enkel de opname wordt weergegeven. 
• Als u het keuzevak voor [Display weergave-info] wist in [Geheugen] van het 
[A Opnamemodus 4] menu dan wordt de Standaard Infoweergave altijd 
eerst getoond als de camera ingeschakeld wordt. (p.240)
• Als [Licht/donker geb] (p.198) in het menu [Q Weergeven 1] geactiveerd is 
door het keuzevak te selecteren, knipperen de (overbelichte) gedeeltes rood, 
terwijl de donkere (onderbelichte) gedeeltes geel knipperen. Deze informatie 
wordt niet weergeven in de Gedetailleerde Informatie Weergave of RGB 
Histogram weergave. 
Schermaanduiding
Weergegeven informatie
K-30_OPM_DUT.book  Page 31  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM