Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
35
Een histogram toont de 
helderheidsverdeling van 
een opname. De horizontale 
as vertegenwoordigt helderheid 
(donker aan de linkerzijde en licht 
aan de rechterzijde) en de verticale 
as vertegenwoordigt het aantal pixels. 
De vorm en de indeling van het 
histogram voor en na de opname 
maken duidelijk of het 
belichtingsniveau en het contrast al 
dan niet goed zijn. Op basis hiervan 
bepaalt u of belichtingscorrectie nodig 
is en u de foto opnieuw moet maken. 
Als de opname onderbelicht is, wordt het linkse gedeelte afgesneden 
(onderbelichte delen zonder detail) en als de opname overbelicht is, wordt 
het rechtse gedeelte afgesneden (overbelichte delen zonder detail). 
U kunt instellen of er een waarschuwing betreffende Heldere/Donkere 
Gebieden getoond wordt tijdens de Opname- of Weergavestand. 
De verdeling van de kleurintensiteit wordt weergegeven voor elke kleur in 
de RGB-histogramweergave. Als een kleur gedeeltelijk is afgesneden aan 
één kant, wil dit zeggen dat de kleur onder- of overbelicht is, dat de 
belichting erg zwak of sterk is in die kleur, of dat de witbalans niet juist is.
Werken met het histogram
 Aant
al
 pi
xel
Donkere 
gedeelten
Lichte gedeelten
(Donker) ← Helderheid → (Helder)
K-30_OPM_DUT.book  Page 35  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM