Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
37
De volgende informatie wordt in de zoeker getoond als deze gebruikt 
wordt voor het maken van opnamen. 
Zoeker
1
AF-kader
2
Spotmeetkader (p.108)
3
AF-punt (p.116)
Het voor autofocus gebruikte AF-punt wordt in het rood getoond 
(Superimpose AF Area) als de ontspanknop half ingedrukt wordt. (p.116) 
4
Flitsindicatie (p.77)
Brandt: Wanneer de flitser beschikbaar is.
Knippert: Wanneer het gebruik van de flitser wordt aangeraden maar deze 
nog niet is ingesteld of wordt opgeladen.
5
Scherpstelstand (p.113)
Wordt weergegeven indien ingesteld op \. 
6
Sluitertijd
Wordt onderstreept wanneer het kan worden gewijzigd. 
Toont het aftellen van verwerkingstijd wanneer de ruisreductiefunctie is 
geactiveerd. (p.109) 
7
Diafragmawaarde
Wordt onderstreept wanneer het kan worden gewijzigd. 
[nr] knippert als de ruisreductiefunctie geactiveerd is. (p.109) 
8
Scherpstelindicatie (p.71) 
Brandt: als er scherpgesteld is op het onderwerp. 
Knippert: als er niet scherpgesteld is op het onderwerp. 
1
4
19
18
17
16
15
14
13
6
10
11
12
2
1
3
5
7
8
9
K-30_OPM_DUT.book  Page 37  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM