Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
2
• Mocht het binnenwerk van de camera open liggen, bijvoorbeeld doordat de camera 
valt of anderszins wordt beschadigd, raak dan nooit het vrijgekomen gedeelte aan. 
Het gevaar voor elektrische schokken is aanwezig. 
• Richt bij het maken van foto’s de camera niet op de zon of andere sterke lichtbronnen, 
en laat de camera met de objectiefdop verwijderd niet liggen in direct zonlicht. Dit kan 
tot fouten in de camera leiden of brand veroorzaken. 
• Kijk niet door het objectief als deze op de zon of een andere sterke lichtbron gericht 
is. Dit kan leiden tot verlies of beschadiging van het gezichtsvermogen. 
• Als zich tijdens het gebruik onregelmatigheden voordoen, zoals rook of een vreemde 
geur, houd dan onmiddellijk op de camera te gebruiken. Verwijder de batterij of de 
netvoedingsadapter en neem contact op met het dichtstbijzijnde PENTAX Service 
Center. Verder gebruik van de camera kan brand of een elektrische schok 
veroorzaken. 
 Pas op
• Leg uw vingers niet op de flitser wanneer u deze gebruikt. U loopt dan gevaar op 
brandwonden.
• Dek de flitser niet af met kleding wanneer u deze gebruikt. Er bestaat een risico 
van verkleuring.
• Sommige delen van de camera worden tijdens gebruik heet. Als dergelijke 
onderdelen lang worden vastgehouden, is er gevaar voor lichte verbrandingen.
• Mocht de monitor beschadigd raken, pas dan op voor glasdeeltjes. Vermijd ook elk 
contact van de vloeistofkristallen met uw huid, ogen en mond.
• Afhankelijk van individuele gevoeligheden en uw fysieke conditie kan het gebruik 
van de camera jeuk, uitslag en blaren veroorzaken. Als zich in die zin iets bijzonders 
voordoet, mag u de camera niet langer gebruiken en dient u onmiddellijk een arts
te raadplegen.
 Waarschuwing
• Gebruik uitsluitend de exclusief voor dit product ontwikkelde batterijlader en 
netvoedingsadapter met het juiste vermogen en de juiste spanning. Gebruik van een 
batterijlader en netvoedingsadapter met andere specificaties dan voorgeschreven 
voor dit product, of gebruik van de exclusief voor dit product ontwikkelde batterijlader 
en netvoedingsadapter met een niet juist gespecificeerd vermogen of spanning kan 
brand, elektrische schokken of schade aan de camera veroorzaken. 
De voorgeschreven spanning is 100 - 240V wisselstroom. 
• Probeer het product niet te demonteren of te veranderen. Dit kan resulteren in brand 
of een elektrische schok.
• Als het product gaat roken of een vreemde geur afgeeft, of in geval van welke andere 
onregelmatigheid dan ook, houdt u onmiddellijk op de camera te gebruiken en neemt 
u contact op met het dichtstbijzijnde PENTAX Service Center. Verder gebruik van de 
camera kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Over de batterijlader en de netvoedingsadapter
K-30_OPM_DUT.book  Page 2  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM