Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
40
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
Functie-instellingen wijzigen
Functie-instellingen kunt u wijzigen met de richtingsknoppen, 
het bedieningspaneel of de menu’s. 
In dit gedeelte worden de basishandelingen beschreven voor het wijzigen 
van functie-instellingen. 
U kunt in standbymodus de Gevoeligheid, Witbalans, Flitserstand en 
Besturingsstand instellen door te drukken op de vierwegbesturing 
(2345). (p.82)
Hieronder wordt bij wijze van voorbeeld beschreven hoe [Flitsinstelling] 
wordt ingesteld. 
1
Druk op de vierwegbesturing (4) 
in standbymodus. 
Het Flitserstand instelscherm verschijnt. 
2
Selecteer een flitsinstelling met 
de vierwegbesturing (45). 
De Richtingsknoppen gebruiken
MENU
OK
0.0
0.0
Annul.
Annul.
Auto ontladen flitser
Auto ontladen flitser
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 40  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM