Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
41
3
Druk op de knop 4. 
De camera is gereed voor het maken 
van een opname. 
In standbymodus kunt u naar het bedieningspaneel gaan en de 
instellingen wijzigen. 
Hieronder wordt bij wijze van voorbeeld beschreven hoe [JPEG 
kwaliteitsniveau] wordt ingesteld. 
1
Druk op de knop M in 
standbymodus. 
Het bedieningspaneel wordt 
weergegeven. 
2
Selecteer met de vierwegbesturing 
(2345) een item waarvoor u de 
instelling wilt wijzigen. 
U kunt geen onderdelen selecteren die u 
niet kunt wijzigen vanwege de huidige 
camera-instellingen. 
Het bedieningspaneel gebruiken
128
128
Aangepaste opname
Aangepaste opname
Helder
Helder
K-30_OPM_DUT.book  Page 41  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM