Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
42
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
3
Druk op de knop 4. 
Het instellingenvenster van het 
geselecteerde item wordt weergegeven.
4
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
of de e-knop aan de achterzijde 
(S) om een instelwaarde te 
selecteren. 
5
Druk op de knop 4. 
U keert terug naar het bedieningspaneel. 
Stel vervolgens andere items in. 
6
Druk de 3 toets of de ontspanknop half in. 
De camera is gereed voor het maken van een opname. 
In dit gedeelte wordt beschreven hoe de volgende menu’s worden 
gebruikt: [A Opnamemodus], [C Video], [Q Weergeven], [R Instellen] 
en [A Pers.instelling]. 
Hieronder wordt bij wijze van voorbeeld beschreven hoe [Ruisond. lange 
sltrtijd] wordt ingesteld in het menu [A Opnamemodus 3] wordt bij wijze 
van voorbeeld beschreven. 
U kunt de instelling ook wijzigen door aan de e-knop aan de achterzijde (S) 
te draaien nadat u in stap 2 ([Niveau opnamegeluid] het item hebt geselecteerd 
dat u wilt wijzigen voor C modus kan alleen met deze handeling ingesteld 
worden). Gedetailleerde instellingen zoals parameters kunt u wijzigen nadat u 
op knop 4 hebt gedrukt. 
De menu's gebruiken
128
128
JPEG kwaliteitsniveau
JPEG kwaliteitsniveau
128
128
OK
MENU
JPEG kwaliteitsniveau
JPEG kwaliteitsniveau
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 42  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM