Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
44
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
4
Druk op de vierwegbesturing (5). 
De beschikbare instellingen worden in het 
pop-up menu of het submenu getoond. 
5
Selecteer een instelling met 
de vierwegbesturing (23). 
Druk op de 3 knop om het pop-up 
menu te annuleren, of om terug te keren 
naar het vorige scherm. 
6
Druk op de knop 4. 
De instelling wordt opgeslagen. 
Druk op de knop 3 als een 
submenu wordt weergegeven 
Stel vervolgens andere items in. 
7
Druk op de knop 3. 
Het scherm dat werd weergegeven 
voordat u het menu-item selecteerde, 
wordt opnieuw weergegeven. 
Uw instellingen worden misschien niet opgeslagen als de camera verkeerd 
uitgeschakeld wordt (bijvoorbeeld door het verwijderen van de batterijen terwijl 
de camera aanstaat). 
MENU
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. lange sltrtijd
Ruisond. lange sltrtijd
Inv brandp afstand
Inv brandp afstand
Einde
Einde
Compositie aanpassen
Compositie aanpassen
Elektr. waterpas
Elektr. waterpas
Horizoncorrectie
Horizoncorrectie
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
MENU
OK
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. hoge ISO-wrd
Ruisond. lange sltrtijd
Ruisond. lange sltrtijd
Inv brandp afstand
Inv brandp afstand
Compositie aanpassen
Compositie aanpassen
Elektr. waterpas
Elektr. waterpas
Horizoncorrectie
Horizoncorrectie
Annul.
Annul.
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 44  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM