Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
3
• Mocht er water binnendringen in het product, neem dan contact op met een PENTAX 
Service Center. Verder gebruik van de camera kan brand of een elektrische schok 
veroorzaken.
• Als u tijdens gebruik van de batterijlader of netvoedingsadapter een lichtflits ziet of 
onweer hoort, haal de stekker dan uit het stopcontact en gebruik de camera niet 
langer. Verder gebruik van de camera kan brand of een elektrische schok 
veroorzaken.
• Veeg de stekker van het netsnoer schoon als deze met stof bedekt is. Opgehoopt stof 
kan brand veroorzaken.
• Verminder de kans op ongelukken: gebruik uitsluitend een stroomsnoer met CSA/
UL-certificering, snoertype SPT-2 of zwaarder, minimaal AWG-koper NO.18, met aan 
het ene uiteinde een gegoten mannelijke stekker (met een gespecificeerde NEMA-
configuratie), en aan het andere uiteinde een gegoten vrouwelijke connector (met een 
gespecificeerde IEC-configuratie van een niet-industrieel type) of een gelijkwaardig 
stroomsnoer. 
 Pas op
• Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en buig het netsnoer niet overmatig. 
Het snoer kan daardoor beschadigd raken. Neem contact op met een servicecentrum 
van PENTAX als het snoer beschadigd is.
• Raak de aansluiting voor netsnoer niet aan als het netsnoer is aangesloten en vermijd 
kortsluiting.
• Sluit het netsnoer niet met vochtige handen aan op het stopcontact. Dit kan resulteren 
in een elektrische schok.
• Laat de camera niet vallen en stel haar ook niet bloot aan hevige schokken. Dat kan 
ertoe leiden dat het product defect raakt.
• Gebruik de batterijlader D-BC109 uitsluitend voor het opladen van de oplaadbare 
lithium-ionbatterij D-LI109. Het opladen van andere batterijen kan oververhitting, 
explosies of schade aan de batterijlader veroorzaken.
 Waarschuwing
• Mocht het lekkende materiaal van de batterij in contact komen met uw ogen, wrijf ze 
dan niet uit. Spoel uw ogen met schoon water en ga onmiddellijk naar een arts. 
 Pas op
• Gebruik alleen de aangegeven batterij in deze camera. Het gebruik van andere 
batterijen kan brand of ontploffing veroorzaken.
• Demonteer de batterij nooit. Het demonteren van batterijen kan leiden tot een 
explosie of lekkage.
• Als de batterijen heet worden of beginnen te roken, moet u deze onmiddellijk uit de 
camera halen. Pas op dat u zichzelf niet verbrandt bij het verwijderen van de batterij. 
Over de oplaadbare lithium-ionbatterij
K-30_OPM_DUT.book  Page 3  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM