Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
50
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
3
Houd de markering 2 op de batterij 
naar boven en plaats de batterij 
in de batterijlader.
Plaats de batterij eerst in een hoek, 
zoals getoond in de afbeelding, en druk 
de batterij vervolgens naar beneden 
totdat deze vast klikt. 
Het indicatielampje licht op bij het laden 
en gaat uit als de batterij volledig 
opgeladen is. 
4
Neem de batterij uit de batterijlader als de batterij volledig 
is opgeladen. 
• Gebruik de batterijlader D-BC109 uitsluitend voor het opladen van de 
oplaadbare lithium-ionbatterij D-LI109. Het opladen van andere batterijen 
kan schade en hitte veroorzaken. 
• Vervang in de volgende gevallen de batterij door een nieuwe: 
• Indien het indicatorlampje knippert of niet meer brandt na het correct 
plaatsen van de batterij
• Indien de batterij sneller leeg is na het opladen (de batterij heeft het einde 
van de levensduur bereikt)
De maximale oplaadtijd is ongeveer 240 minuten (dit hangt af van de 
temperatuur en resterende batterijcapaciteit). Laad de batterij op in een ruimte 
met een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
K-30_OPM_DUT.book  Page 50  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM