Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
51
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
1
Schuif de ontgrendelknop op de 
klep van het batterijcompartiment 
in de richting van de pijl (1) om 
de klep te openen (2). 
2
Duw de batterij erin met de 
markering 2 naar het buiten 
gericht tot ze op haar plaats zit.
Als u de batterij wilt verwijderen, duwt u 
de batterijvergrendelingsschakelaar (3) 
in de richting van de pijl. 
De batterij plaatsen/uitnemen
• Open de batterijklep niet en neem de batterij niet uit het compartiment als de 
camera aan staat. 
• Plaats de batterij op de juiste manier. Als de batterij verkeerd wordt geplaatst, 
kunt u deze mogelijk niet meer verwijderen. Veeg de contactpunten van de 
batterij met een zachte, droge doek schoon alvorens de batterij te plaatsen. 
• Wees voorzichtig omdat de camera of de batterij heet kan worden bij 
langdurig continu gebruik van de camera. 
• Als u camera langere tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen. 
De batterij kan gaan lekken en de camera beschadigen als deze gedurende 
een lagere periode waarin de camera niet gebruikt, geplaatst blijft. 
Laad de batterij gedurende 30 minuten op, als de verwijderde batterij zes 
maanden of langer niet gebruikt wordt, voordat u deze gaat opbergen. 
Zorg dat u de batterij iedere zes tot twaalf maanden oplaadt.
• Bewaar de batterij op een plek waar de temperatuur beneden de 
kamertemperatuur blijft. Vermijd plekken met hoge temperaturen.
• De datum en tijd kunnen gereset worden indien de batterij gedurende een 
lange tijd uit de camera is. Volg in dit geval de in “De datum en tijd instellen” 
(p.67) beschreven procedure om de huidige datum en tijd in te stellen. 
1
2
3
K-30_OPM_DUT.book  Page 51  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM