Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
53
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
1
Plaats de AA-batterijen volgens 
de poolaanduidingen +/– in 
de batterijhouder. 
2
Open de klep van het batterijcompartiment. 
Zie stap 1 op p.51. 
Verwijder de batterij als deze in de camera is geplaatst. 
3
Plaats de batterijhouder in het batterijcompartiment totdat 
deze vergrendelt, en sluit de batterijklep.
U kunt het resterende batterijniveau bevestigen door 
w
, getoond 
in het statusscherm of Live Weergave-scherm, aan te vinken. 
• Als u AA-batterijen gebruikt, stel dan het type AA-batterij in bij [AA-batterij] in 
het menu [R Instellen 2] voordat u de camera in gebruik neemt. (p.239)
• Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst als de camera niet goed 
werkt. 
Indicatie batterijniveau
Scherm
Batterijniveau
w
 (groen)
Batterij is vol.
x
 (groen)
Batterij is bijna vol.
y
 (geel)
Batterij raakt leeg.
F
 (rood)
Batterij is bijna leeg. 
[Batterij leeg]
Nadat dit bericht is verschenen, wordt de camera 
uitgeschakeld. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 53  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM