Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
54
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
 We adviseren u gebruik te maken van de optionele netvoedingsadapter 
kit K-AC128 als u de monitor langdurig gebruikt of de camera aansluit op 
uw computer of audiovisueel apparaat. 
1
Controleer of de camera is uitgezet. 
2
Open de klep van het batterijcompartiment. 
Zie stap 1 op p.51. 
Verwijder de batterij als deze in de camera is geplaatst. 
3
Trek de netsnoerklep (1) aan de 
linkerkant van de batterijklep uit, en 
plaats het gelijkstroomkoppelstuk 
in het batterijcompartiment tot deze 
vastklikt. 
• y of F (rood) wordt misschien getoond als het batterijniveau afdoende 
is bij gebruik van de camera bij lage temperaturen, of bij het gedurende 
langere tijd continue opnamen maken. 
• De batterijen kunnen bij lage temperaturen tijdelijk minder goed functioneren. 
Houd bij gebruik van de camera in een koud klimaat extra batterijen bij de 
hand, die u warm houdt in uw zak. Bij het bereiken van kamertemperatuur 
worden de batterijprestaties weer normaal.
• Zorg ervoor dat u extra batterijen bij u hebt als u naar het buitenland gaat 
of een groot aantal opnamen maakt.
De netvoedingsadapter gebruiken (optioneel)
De netvoedingsadapter kit K-AC128 bevat netvoedingsadapter D-AC120, 
gelijkstroomkoppelstuk D-DC128, en een netsnoer.
1
K-30_OPM_DUT.book  Page 54  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM