Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
56
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
• Zorg dat de camera is uitgeschakeld alvorens de netvoedingsadapter 
aan te sluiten of los te maken. 
• Zorg ervoor dat de kabels goed aangesloten zijn op de aansluitpunten. 
De SD-geheugenkaart of de gegevens kunnen beschadigd raken indien 
de verbinding met de netstroom wordt verbroken terwijl er op de kaart 
wordt gewerkt. 
• De verbindingskabel zal uit de aansluitingskabelklep op de camera steken 
als de netvoedingsadapter in gebruik is.
• Plaats na het Verwijderen van de DC-koppeling de netsnoerklep terug 
op de oorspronkelijke plaats. 
• Als de netvoedingsadapter is aangesloten op de camera, wordt W 
weergegeven als het batterijniveau. 
• Lees vóór gebruik van de netvoedingsadapter kit eerst de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 56  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM