Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
57
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
Een SD-geheugenkaart plaatsen/ 
verwijderen
Deze camera gebruikt een commercieel beschikbare SD-, SDHC- of 
SDXC-geheugenkaart. 
Zorg dat de camera is uitgeschakeld alvorens de SD-geheugenkaart 
te plaatsen of te verwijderen. 
1
Controleer of de camera is uitgezet. 
2
Schuif de kaartklep in de richting 
van de pijl en til op voor het openen 
van (1→2). 
3
Breng de kaart volledig in met het 
etiket van de SD-geheugenkaart 
naar de monitor gericht. 
• Verwijder de SD-geheugenkaart niet wanneer de LED voor schrijven naar/ 
lezen van de kaart brandt. 
• Open de klep van de kaart niet wanneer de camera in gebruik is.
• Gebruik deze camera om een SD-geheugenkaart die niet eerder of in een 
andere camera is gebruikt, te formatteren. Zie voor meer informatie over het 
• Gebruik een geheugenkaart met hoge schrijfsnelheid als u video’s maakt. 
Als de snelheid waarmee wordt geschreven, achterblijft op de snelheid 
waarmee wordt opgenomen, kan het schrijven tijdens het opnemen worden 
afgebroken. 
1
2
K-30_OPM_DUT.book  Page 57  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM