Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
4
• Houd snoeren, haarspeldjes en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de plus- 
en minpolen van de batterij.
• Sluit de batterij nooit kort en stel deze niet bloot aan vuur. De batterij kan exploderen 
of vlam vatten.
• Mocht lekkend materiaal van de batterij in contact komen met uw huid of kleding, dan 
kan de huid geïrriteerd raken. Was de betroffen gebieden grondig schoon met water.
• Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van D-LI109 batterij. 
GEBRUIK ALLEEN DE AANGEGEVEN BATTERIJLADER.
- NIET VERBRANDEN.
- NIET DEMONTEREN.
- NIET KORTSLUITEN.
- NIET BLOOTSTELLEN AAN HOGE TEMPERATUREN (60°C). 
 Waarschuwing
• Mocht het lekkende materiaal van de batterij in contact komen met uw ogen, wrijf ze 
dan niet uit. Spoel uw ogen met schoon water en ga onmiddellijk naar een arts. 
 Pas op
• Bij gebruik van de optionele AA-batterijhouder D-BH109 kan gebruik worden gemaakt 
van vier AA-alkalinebatterijen, AA-lithiumbatterijen of AA Ni-MH-batterijen. Gebruik 
geen ander type batterij dan het hier genoemde. Gebruik van een ander type batterij 
kan tot gevolg hebben dat de camera slecht functioneert, batterijen exploderen of 
brand wordt veroorzaakt. 
• De batterijen dienen correct te worden geplaatst volgens de poolaanduidingen (+) en 
(–) op de batterijen. Onjuiste plaatsing van de batterijen kan een explosie of brand 
veroorzaken. 
• Combineer bij vervanging van de batterijen geen batterijen van verschillende merken, 
types of capaciteiten. Combineer ook geen oude batterijen met nieuwe. 
Onjuiste plaatsing van de batterijen kan een explosie of brand veroorzaken. 
• Probeer nooit de batterijen kort te sluiten of aan vuur bloot te stellen. Demonteer de 
batterijen nooit. De batterijen kunnen exploderen of vlam vatten. 
• Laad geen andere batterijen op dan oplaadbare Ni-MH-batterijen. De batterijen 
kunnen exploderen of vlam vatten. AA-batterijen opladen dan de Ni-MH-batterijen die 
in deze camera kunnen worden gebruikt.
• Open de klep van het batterijcompartiment niet en verwijder de batterijen niet terwijl 
de camera aan staat.
• Als u verwacht de camera langere tijd niet te gebruiken, verwijder dan de batterijen. 
De batterijen kunnen lekken.
• Mocht lekkend materiaal van de batterij in contact komen met uw huid of kleding, dan 
kan de huid geïrriteerd raken. Was de betroffen gebieden grondig schoon met water. 
• Als de batterijen heet worden of beginnen te roken, moet u deze onmiddellijk uit de 
camera halen. Pas op dat u zichzelf niet verbrandt bij het verwijderen van de batterij.
Over het gebruik van AA-batterijen
K-30_OPM_DUT.book  Page 4  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM