Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
59
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
Een objectief bevestigen
Bevestig een geschikt objectief op de camera. 
Als u één van de volgende objectieven gebruikt met deze camera, 
zijn alle opnamestanden van de camera beschikbaar. 
(a)  DA-, DA L-, D FA-, FA J-objectieven
(b)  Objectieven met een stand s (Auto) als de stand s wordt 
gebruikt
1
Controleer of de camera is uitgezet. 
• Kies bij het bevestigen of verwijderen van een objectief voor een omgeving 
die relatief vrij is van vuil en stof. 
• Zorg dat de behuizing bevestigingsklep op de camera is geplaatst indien 
geen objectief geplaatst is. 
• Bevestig de objectiefdop en de dop voor de objectiefvatting nadat u het 
objectief van de camera heeft gehaald. 
• Ga niet met uw vingers in de camerabevestiging en raak de spiegel niet aan. 
• De camera- en objectiefvatting bevatten informatiecontacten voor het 
objectief. Vuil, stof of roest op de contacten kan het elektrisch systeem 
beschadigen. Neem voor professionele reiniging contact op met een 
PENTAX servicecentrum. 
• Sommige functies zijn begrensd wanneer de in (b) beschreven objectieven 
met de diafragmaring in een andere positie dan s gebruikt worden, of 
wanneer andere objectieven dan hierboven opgesomd en/of andere 
accessoires gebruikt worden. Zie “Beschikbare functies bij verschillende 
objectiefcombinaties” (p.284) voor meer informatie. 
• Als er een objectief wordt gebruikt waarvoor de brandpuntafstand niet 
automatisch verkregen kan worden, dan verschijnt het [Invoer 
brandpuntsafstand] scherm wanneer de camera wordt aangezet. 
• Pentax kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, problemen 
en defecten die het gevolg zijn van het gebruik van objectieven van een 
ander merk. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 59  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM