Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
60
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
2
Verwijder de dop van de 
cameravatting (1) en de dop van 
de objectiefvatting (2).
Zet een los objectief altijd met de vatting 
omhoog neer om beschadiging van de 
objectiefvatting te voorkomen wanneer er 
geen dop op het objectief is. 
3
Zorg dat de richttekens 
objectiefvatting (de rode puntjes: 
3
) op de camera en het objectief 
tegenover elkaar liggen. Draai 
vervolgens het objectief met de klok 
mee tot het vast klikt.
Draai het objectief, nadat u het op de 
camera hebt bevestigd, tegen de klok in 
om ervoor te zorgen dat u het goed heeft 
gemonteerd. 
4
Haal de frontdop van het objectief 
door de aangegeven delen naar 
binnen te duwen. 
Het objectief verwijderen
Bevestig eerste de objectiefdop en draai 
het objectief dan tegen de klok in terwijl u 
de objectiefontgrendelknop ingedrukt 
houdt (4). 
3
4
K-30_OPM_DUT.book  Page 60  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM