Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
62
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
Correctie van de Zoekerdioptrie
U kunt de zoekerdioptrie aan uw gezichtsvermogen aanpassen. 
De oogschelp F
R
 is op het zoekergedeelte aangesloten wanneer de 
camera vanuit de fabriek wordt verzonden De dioptrie kan met de 
oogschelp bevestigd, gecorrigeerd worden. Correctie is echter 
eenvoudiger als de oogschelp verwijderd is. 
1
Verwijder de oogschelp door deze 
in richting van de pijl eruit te 
trekken. 
2
Kijk door de zoeker, en schuif de 
dioptriecorrectie hefboom naar links 
of rechts.
Duw tegen de dioptriecorrectieknop tot 
het AF-kader in de zoeker zo scherp 
mogelijk zichtbaar is. 
Richt de camera op een witte muur of een 
ander effen en helder verlicht oppervlak. 
AF-kader
K-30_OPM_DUT.book  Page 62  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM