Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
64
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
De camera aan- en uitzetten
1
Zet de hoofdschakelaar op [ON] 
(AAN).
De camera wordt ingeschakeld.
Zet de hoofdschakelaar in de stand [OFF] 
(UIT) om de camera uit te zetten. 
• Zet de camera altijd uit wanneer deze niet in gebruik is. 
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld als u er gedurende bepaalde 
tijd niet mee werkt (Auto Uitsch.). Als de camera automatisch wordt 
uitgeschakeld, schakelt u die weer in of voert u een van de volgende 
acties uit. 
• Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
• Druk op de knop 3 of M. 
• [Auto Uitsch.] is standaard ingesteld op [1min]. U kunt deze instelling wijzigen 
in [Auto Uitsch.] in het menu [R Instellen 2]. (p.238)
• Om de camera in de weergavemodus in te schakelen, drukt u de 
aan/uit-knop naar [ON] (AAN) terwijl u de Q knop ingedrukt houdt.
K-30_OPM_DUT.book  Page 64  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM