Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
65
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
Oorspronkelijke Instellingen
De eerste keer dat de camera ingeschakeld wordt, zal het [Language/u] 
scherm getoond worden. Volg onderstaande procedure voor het instellen 
van de taal die op het scherm getoond wordt en voor de actuele datum 
en tijd.
Als het [Datum instellen] scherm getoond 
wordt, ga dan verder naar “De datum en tijd 
U kunt de taal instellen waarin de menu’s, foutberichten, e.d. worden 
weergegeven. 
1
Kies de gewenste taal met de vierwegbesturing (2345) 
en druk op de knop 4. 
Het scherm [Basisinstellingen] verschijnt 
in de geselecteerde taal. 
Ga naar Stap 6 indien W (Thuistijd) 
niet gewijzigd hoeft te worden. 
2
Druk op de vierwegbesturing (3) om het kader naar 
W
 
te verplaatsen en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [W Thuistijd] verschijnt.
De weergavetaal instellen
MENU
24h
24h
00:00
00:00
Annul.
Annul.
Datum instellen
Datum instellen
Datumnotatie
Datumnotatie
Dat,
Dat,
Tijd
Tijd
dd/mm/jj
dd/mm/jj
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
instellingen voltooid
instellingen voltooid
MENU
Annul.
Annul.
Basisinstellingen
Basisinstellingen
instellingen voltooid
instellingen voltooid
Nederlands
Nederlands
Amsterdam
Amsterdam
Tekstformaat
Tekstformaat
Stand.
Stand.
K-30_OPM_DUT.book  Page 65  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM