Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
66
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
3
Selecteer met de vierwegbesturing 
(45) een plaats. 
Draai aan de e-knop aan de achterzijde 
(p.233) voor steden die als thuistijd 
kunnen worden geselecteerd. 
4
Druk op de vierwegbesturing (3) om [Zomertijd] te selecteren 
en selecteer met de vierwegbesturing (45) O (Aan) of 
P
(Uit).
5
Druk op de knop 4. 
Het scherm [Basisinstellingen] verschijnt opnieuw.
6
Druk twee keer op de vierwegbesturing (3) voor het 
selecteren van [Tekstformaat], en druk op de 
vierwegbesturing (5). 
7
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van [Stand.] of 
[Groot], en druk op de 4 knop. 
Door [Groot] te selecteren wordt de 
tekstgrootte van de geselecteerde 
menu-items groter. 
8
Druk op de vierwegbesturing (3) 
om [instellingen voltooid] te 
selecteren en druk op de knop 4. 
Het scherm [Datum instellen] verschijnt. 
MENU
OK
Thuistijd
Thuistijd
Zomertijd
Zomertijd
Amsterdam
Amsterdam
Annul.
Annul.
OK
OK
MENU
instellingen voltooid
instellingen voltooid
Annul.
Annul.
Basisinstellingen
Basisinstellingen
Nederlands
Nederlands
Amsterdam
Amsterdam
Tekstformaat
Tekstformaat
Stand.
Stand.
Groot
Groot
MENU
OK
Annul.
Annul.
Basisinstellingen
Basisinstellingen
instellingen voltooid
instellingen voltooid
Nederlands
Nederlands
Amsterdam
Amsterdam
OK
OK
Tekstformaat
Tekstformaat
Stand.
Stand.
K-30_OPM_DUT.book  Page 66  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM