Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
67
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
Stel de actuele datum en tijd en de weergavestijl in. 
1
Druk op de vierwegbesturing (5) 
en selecteer een datumformaat 
met de vierwegbesturing (23). 
Kies [dd/mm/jj], [mm/dd/jj] of [jj/mm/dd]. 
2
Druk op de vierwegbesturing (5) en gebruik de 
vierwegbesturing (23) om [24h] of [12h] te selecteren. 
3
Druk op de knop 4. 
Het kader keert terug naar [Datumnotatie]. 
4
Druk op de vierwegbesturing (3), en druk op de 
vierwegbesturing (5). 
Het kader gaat naar de maand indien het datumformaat is ingesteld op 
[mm/dd/jj]. 
• Als de thuistijd en de datum en tijd niet worden ingesteld, zal het scherm 
[Basisinstellingen] of het scherm [Datum instellen] wederom worden 
weergegeven als u de volgende keer de camera weer aanzet. 
• U kunt het tekstformaat later in het [R Instellen 1] wijzigen. In deze 
handleiding worden de hierna volgende menuschermen beschreven 
met [Tekstformaat] ingesteld op [Stand.]. 
De datum en tijd instellen
MENU
24h
24h
00:00
00:00
OK
Annul.
Annul.
Datum instellen
Datum instellen
Datumnotatie
Datumnotatie
Dat,
Dat,
Tijd
Tijd
dd/mm/jj
dd/mm/jj
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
instellingen voltooid
instellingen voltooid
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 67  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM