Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
5
 Waarschuwing
• Bewaar de camera en accessoires niet binnen bereik van kleine kinderen. 
1. Als het product valt of per ongeluk wordt bediend, kan dit ernstig letsel tot gevolg 
hebben. 
2. Als de riem om de nek wordt gewikkeld, kan dit leiden tot verstikking. 
3. Houd kleine accessoires, zoals SD-geheugenkaarten of batterijen, buiten bereik 
van kleine kinderen om te voorkomen dat deze accessoires per ongeluk worden 
ingeslikt. Mocht dit toch gebeuren, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in. 
• Neem, als u op reis gaat, het document Worldwide Service Network mee dat deel 
uitmaakt van het pakket. Dit komt van pas bij problemen in het buitenland. 
• Wanneer de camera lange tijd niet is gebruikt, controleer dan of alles nog goed werkt, 
vooral als u belangrijke opnamen wilt maken (bijvoorbeeld bij een huwelijk of op reis). 
Als uw camera of opnamemedium (SD-geheugenkaart) een defect vertoont, kunt u er 
niet zeker van zijn dat beelden correct worden opgenomen of afgespeeld of 
ongeschonden naar een computer worden gekopieerd. 
• Voor een optimale werking van de batterij bewaart u ze niet in volledig opgeladen 
toestand of bij hoge temperaturen.
• Als de camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt terwijl een batterij is 
geplaatst, kan de batterij te ver ontladen, wat ten koste gaat van de levensduur. 
• Het verdient aanbeveling de batterij een dag voor gebruik, of op de dag van gebruik 
zelf op te laden. 
• Het bij de camera geleverde netsnoer dient uitsluitend te worden gebruikt voor de 
batterijlader D-BC109. Gebruik het netsnoer niet voor andere apparaten. 
• Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Laat de 
camera niet achter in een voertuig, omdat met name in auto’s de temperatuur zeer 
hoog kan oplopen. 
Houd de camera en accessoires uit de buurt 
van kleine kinderen
Aandachtspunten tijdens het gebruik
Voor u de camera gaat gebruiken
Over de batterij en de batterijlader
Voorzorgsmaatregelen voor het dragen en gebruiken 
van de camera
K-30_OPM_DUT.book  Page 5  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM