Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
68
Vo
orb
ere
id
ing
en
2
5
Stel de maand in met de 
vierwegbesturing (23). 
Stel de dag en het jaar op dezelfde 
wijze in. 
Stel vervolgens de tijd in. 
Als u [12h] selecteert in Stap 2, verandert 
de camera in am (vóór de middag) en pm 
(na de middag), naargelang het tijdstip. 
6
Druk op de vierwegbesturing (3) 
om [instellingen voltooid] te 
selecteren en druk op de knop 4. 
De camera is gereed voor het maken van 
een opname. 
Als u de datum en tijd instelt vanuit het 
menu, verschijnt het menu [R Instellen 1] 
opnieuw. Druk in dit geval op de knop 
3
• Als u in stap 6 op de knop 4 drukt, dan wordt de waarde van de seconden 
op 0 gezet. Om de exacte tijd in te stellen, drukt u op de knop 4 wanneer 
het tijdsignaal (op TV, radio, e.d.) precies 0 seconden aangeeft. 
• Door op de 3 knop te drukken tijdens het instellen van de datum en tijd, 
worden de instellingen die tot op dat moment gemaakt zijn, geannuleerd en 
wordt de opnamemodus geopend. 
• U kunt de taal- en datum- en tijdinstellingen later wijzigen in het 
[R Instellen 1] menu.
MENU
24h
24h
00:00
00:00
OK
Annul.
Annul.
Datum instellen
Datum instellen
Datumnotatie
Datumnotatie
Dat,
Dat,
Tijd
Tijd
dd/mm/jj
dd/mm/jj
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
instellingen voltooid
instellingen voltooid
OK
OK
MENU
24h
24h
10:00
10:00
OK
Annul.
Annul.
Datum instellen
Datum instellen
Datumnotatie
Datumnotatie
Dat,
Dat,
Tijd
Tijd
dd/mm/jj
dd/mm/jj
0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
instellingen voltooid
instellingen voltooid
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 68  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM