Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
71
Basisbediening
3
2
Stel de scherpstelfunctieknop in op 
l
In de n stand wijzigt de 
scherpsteldstand naar f 
(Autofocus/Auto) stand.
3
Kijk door de zoeker voor een beeld 
van het onderwerp. 
Als u een zoomobjectief gebruikt, draait u 
de zoomring naar rechts of links om de 
gezichtshoek te wijzigen 
(brandpuntafstand). 
4
Breng het onderwerp binnen het AF-kader en druk 
de ontspanknop tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in 
werking. 
Het Wanneer op het onderwerp 
is scherp gesteld, gaat de 
scherpstelindicatie ] branden 
en klinkt er een geluidssignaal 
(scherpstelvergrendeling). 
In de stand n wordt automatisch 
de optimale opnamestand 
geselecteerd uit de standen 
U
(Stand.), c (Portret), s (Landschap), b (Macro), \ (Beweg. 
onderwerp), . (Portret bij nacht), K (Zonsondergang), d (Blauwe 
hemel) en x (Bos). (p.92)
Scherpstelindicatie
Flitserstatus
K-30_OPM_DUT.book  Page 71  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM