Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
72
Basisbediening
3
Het Het AF-hulplicht gaat aan bij weinig licht of een enscenering met 
tegenlicht, maar de flitser klapt niet automatisch uit. Als flitsen nodig is, 
knippert de flitserstatus E in de zoeker. Druk op de knop E om de flitser 
uit te klappen.
5
Druk de ontspanknop helemaal in. 
De opname wordt gemaakt. 
Deze actie wordt “het ontspannen van de sluiter” of “het ontspannen” 
genoemd.
6
Bekijk de gemaakte opname op de monitor. 
Vlak na de opname wordt het beeld gedurende 1 seconde op de monitor 
weergegeven (Momentcontrole). 
Tijdens momentcontrole kunnen de volgende handelingen worden 
verricht. 
Beschikbare bewerkingen
U
/i-knop
Wist het beeld. (
)
E-knop aan de achterzijde 
(S)
Vergroot het beeld. (
)
m
-knop
Opslaan van het RAW-beeld (alleen als de 
gegevens beschikbaar is). (
• U kunt het geluidssignaal dat klinkt als is scherp gesteld, uitschakelen. 
• U kunt de camera zo instellen dat hij automatisch scherpstelt wanneer 
de knop =/L wordt ingedrukt. (p.187)
• U kunt een voorbeeld bekijken op de monitor en de velddiepte beoordelen 
voordat u opnamen maakt. (p.127)
Power Zoom-functies (Image Size Tracking, Zoom Clip en Auto Zoom Effect) 
zijn niet beschikbaar met deze camera. Zoom handmatig.
K-30_OPM_DUT.book  Page 72  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM