Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
73
Basisbediening
3
1
Druk op de U/i knop in Stap 3 op 
De Live Weergave wordt op de monitor 
getoond. 
2
Breng het onderwerp binnen het 
AF-kader en druk de ontspanknop 
tot halverwege in. 
Het autofocussysteem treedt in werking. 
Het AF-kader wordt groen als 
scherpgesteld is. 
De volgende stappen zijn hetzelfde als bij 
opnamen maken met de zoeker. 
Druk de U/i knop in om Live Weergave 
opnamen te stoppen. 
Opnamen maken met behulp van Live Weergave
• U kunt het scherpgestelde centrale deel vergroten door op de knop 4 
te drukken terwijl de scherpstelling vergrendeld is (behalve wanneer 
[Contrast-AF] ingesteld is op [Traceren]). (p.121)
• De uitleg en voorbeelden in deze handleiding zijn voornamelijk voor 
opnamen maken met de zoeker. 
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[    37]
[    37]
AF-kader
K-30_OPM_DUT.book  Page 73  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM