Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
75
Basisbediening
3
Welke flitsfuncties kunnen worden geselecteerd, is afhankelijk van 
de opnamestand. 
1
Druk in de standbystand op de vierwegbesturing (4). 
Het Flitserstand instelscherm verschijnt. 
2
Selecteer een weergavefunctie met 
de vierwegbesturing (45) en druk 
op de 4 knop. 
De camera is gereed voor het maken van 
een opname. 
H
Lange-sltrtd + Anti Rode 
Ogen
Eerst gaat een voorflits af om rode ogen tegen 
te gaan. Daarna gaat de hoofdflits af met 
Lange-sluitertijdsynchronisatie. 
I
k
2e sluitergordijn-sync
Geeft een flits af onmiddellijk voordat het 
sluitergordijn wordt gesloten. Daarmee maakt 
u opnamen van bewegende onderwerpen 
alsof die een spoor achterlaten. 
r
Draadloze bediening
U kunt een optionele externe flitser zonder 
een sync. kabel te gebruiken. (p.268)
Opnamestand
Selecteerbare flitsinstelling
n
/H
C
/i/E/F/r
e
/K/c
E
/F/G/H/I/r
b
/L/a/p
E
/F/k/r
De flitser gaat niet af in de volgende opnamestanden: 
• C stand
• K (Zonsondergang) of d (Blauwe hemel) of n stand.
• K (Zonsondergang), d (Blauwe hemel), A (Nachtopname), 
Z
(HDR-nachtbeeld), y (Retroverl. silhouet), U (Kaarslicht), 
n
(Podiumbelichting) of E (Museum) van H stand
Flitsinstelling
Functie
MENU
OK
0.0
0.0
Annul.
Annul.
Auto ontladen flitser
Auto ontladen flitser
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 75  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM