Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
4
Opnamefuncties
In dit hoofdstuk worden de elementaire 
en de geavanceerde opnamefuncties van 
de camera besproken. 
te voorkomen  .......................................................129
Continuopnamen maken  ......................................136
Video-opnamen maken  ........................................143
K-30_OPM_DUT.book  Page 81  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM