Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
83
Opnamef
uncties
4
De volgende items zijn beschikbaar 
in de [A Opnamemodus 1-4] menu's. 
Druk op de 3 knop in standbystand 
voor het weergeven van het 
[A Opnamemodus 1] menu. 
Opnamestand Menu-onderdelen
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
A
1
Belichtingsfunctie 
Stelt de opnamestand in als 
de functiekiezer ingesteld is 
op B of C.
Aangepaste opname 
Stelt de afwerking van de 
opname in met betrekking tot 
bijvoorbeeld kleur en contrast 
voordat de opname wordt 
gemaakt.
Digitaal filter 
Past een digitaal filtereffect toe 
bij het maken van opnamen.
HDR-opname 
Maakt het maken van opnamen 
met een groot dynamisch bereik 
mogelijk.
Op
name-i
nste
ll. foto’
s
Bestandsindeling 
Stelt de bestandsindeling in.
JPEG-resolutie 
Stelt de opnamegrootte in van 
opnamen die worden 
opgeslagen in de JPEG-
indeling.
JPEG 
kwaliteitsniveau 
Stelt de kwaliteit in van opnamen 
die worden opgeslagen in de 
JPEG-indeling.
Kleurruimte
Stelt de te gebruiken kleurruimte 
in.
Autom. lichtmeting 
Selecteert het gedeelte van de 
sensor dat moet worden gebruikt 
voor lichtmeting en het bepalen 
van de belichting.
K-30_OPM_DUT.book  Page 83  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM