Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
86
Opnamef
uncties
4
*1 Wordt alleen getoond als de functiekiezer ingesteld is op B of C. 
*2 Kan ook worden ingesteld via het bedieningspaneel. 
*3 Wanneer de functiekiezer op H is ingesteld, verschijnt [Scènemodus] in de plaats. 
A
4
Live weergave
Stelt de instellingen voor 
Live Weergave en 
scherpstelmethode in.
Momentcontrole
Stelt de weergave-instellingen 
van Momentcontrole in.
Instelling e-knoppen
U kunt de functiekiezers aan 
de voor- en achterzijde voor elke 
belichtingsstand instellen.
Knoppen aanpassen
Stelt de werking van de V/Y 
knop en =/L knop in.
Geheugen
Bepaalt welke instellingen 
moeten worden opgeslagen 
wanneer de camera wordt 
uitgeschakeld.
GPS
Instellen van de functies als het 
optionele GPS-toestel aan de 
camera bevestigd is.
USER-stand opslaan
Opslaan van de huidige camera-
instellingen als A stand zodat 
u ze kunt gebruiken door het 
instellen van de functiekiezer op 
B
 of C.
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
K-30_OPM_DUT.book  Page 86  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM