Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
87
Opnamef
uncties
4
De volgende items zijn beschikbaar op het [C Video 1] menu.
Druk op de 3 toets wanneer de functiekiezer ingesteld 
is op C om het [C Video 1] menu te zien. 
*1 Kan ook worden ingesteld via het bedieningspaneel. 
Videomenu
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
C
1
Belichtingsvoorkeur 
Selecteert de belichtingsstand 
voor het opnemen van video uit de 
opties e, c, of a stand. 
Opnam
e-instell. f
ilms
Resolutie 
Stelt de opnameresolutie en 
grootte van de video in.
Beeldsnelheid 
Stelt het aantal beelden in dat 
per seconde wordt genomen.
Kwaliteitsniveau 
Stelt het kwaliteitsniveau van 
de video in.
Niveau opnamegeluid 
Stelt de gevoeligheid van 
de microfoon in.
Activeert de functie Video Shake 
Reduction.
Intervalvideo
Neemt stilstaande beelden met 
een ingestelde tussentijd en slaat 
dit op als een enkel videobestand.
K-30_OPM_DUT.book  Page 87  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM